Hvordan virker en varmepumpe?

En varmepumpe, som den type der typisk installeres i almindelige boliger og sommerhus, er oftest af typen luft til luft varmepumpe. Det betyder at varmen overføres fra den kolde udeluft, og tilføres den varmere indeluft. Der findes også andre typer varmepumper, men disse er oftest installeret i ventilationsanlæg eller større industrianlæg.

En varmepumpe virker populært sagt som et omvendt køleskab. En kompressor komprimerer kølevæske, som pumpes ud i en fordamper i udedelen. Når kølevæsken fordamper optages energi, eller varme, fra udeluften. Derefter suges kølemidlet som damp ind i kompressoren, hvor den indeholdte energi frigives i form af varme. Det er denne varme der så overføres til indeluften via kondensatoren som sidder i indedelen. Al luft indeholder energi i form af varme, og pga. processen kan man altså overføre varmen fra den koldere udeluft til den varme indeluft.

De varmepumper der sælges kan naturligvis også bruges til køling, idet man så vender processen, og fjerner varme fra indedelen, og bortleder den i udedelen. Det er dog en bekostelig affære at køle på luft, og det bør absolut undlades at anvende sin varmepumpe til køling, da hele energibesparelsen så er væk.

Der findes mange forskellige fabrikater af varmepumper på det danske marked, og de fås til priser helt fra 3000 kr til 20-50.ooo kr. Hvad man har behov for kommer helt an på ens hus og varmeforbrug, så det kan være en god ide at undersøge markedet.Dog er de billigere luft til luft varmepumper kendetegnet ved en dårligere virkningsgrad.

Varmepumpens virkningsgrad.

Virkningsgraden i en varmepumpe aflæses ved at se hvor meget tilført el-energi der bliver til varmeenergi. Det ligger typisk på 3-4 gange, således at man med 1 kWh strøm får 3-4 kWh varme. Omvendt bliver varmeprisen så 3-4 gange mindre end elprisen, så man kan få en varmepris på mellem40-60 øre pr. kWh. Havde man tidligere elvarme, vil man kunne spare 7-15.000 årligt ved opvarmnign med varmepumper

Ulempen ved varmepumper

En af de største ulemper ved de varmepumper der sælges, er at de kun kan opvarme det rum hvor indedelen installeres. Man kan så få varmepumper med flere indedele, men det kræver rørforing mellem alle indedele og udedelen. I større huse vil varmepumpen altså være mindre egnet som opvarmingskilde, med mindre man installerer flere indedele.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *